Zhuangzi Quotes

„Where can I find a man who has forgotten words so I can have a word with him?“

Previous Quote Next Quote
4/16 Quote By Zhuangzi
Zhuangzi Quote: Where can I find a man who has forgotten words so I can have a word with him?

Author biography

Zhuangzi
Nationality: Chinese

Topics

I Can, Forgotten, Find, Where, Who, Words, Him, Man

Looking for more quote authors similar to Zhuangzi?

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Ai Weiwei, Jackie Chan, Zhou Xun, Deng Xiaoping, Confucius, Gao Xingjian, Xun Zi, Zhang Xin