Zhuangzi Quotes

„Rewards and punishments are the lowest form of education.“

Previous Quote Next Quote
12/16 Quote By Zhuangzi
Zhuangzi Quote: Rewards and punishments are the lowest form of education.

Author biography

Zhuangzi
Nationality: Chinese

Topics

Education, Rewards, Lowest, Punishments

Looking for more quote authors similar to Zhuangzi?

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Ai Weiwei, Jackie Chan, Zhou Xun, Deng Xiaoping, Confucius, Gao Xingjian, Xun Zi, Zhang Xin