Nature Quotes

„Mencius said that human nature is good. I disagree with that.“

Previous Quote Next Quote
12/2807 Quote By Xun Zi
Xun Zi Quote: Mencius said that human nature is good. I disagree with that.

Author biography

Xun Zi
Nationality: Chinese

Topics

Looking for more quote authors similar to Xun Zi?

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Ai Weiwei, Jackie Chan, Zhou Xun, Deng Xiaoping, Confucius, Gao Xingjian, Zhang Xin, Liu Xiang