Happiness Quotes

„Happiness is the absence of the striving for happiness.“

Previous Quote Next Quote
5/1284 Quote By Zhuangzi
Zhuangzi Quote: Happiness is the absence of the striving for happiness.

Author biography

Zhuangzi
Nationality: Chinese

Topics

Happiness, Absence, Striving

Looking for more quote authors similar to Zhuangzi?

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Ai Weiwei, Zhou Xun, Deng Xiaoping, Jackie Chan, Gao Xingjian, Confucius, Zhang Xin, Liu Xiang