Kate Morton Quotes (8 quotes)

Author information

Kate Morton
Author born: November 30, 1975
Nationality: Australian
Author Profession: Author