Glenn Tipton Quotes (20 quotes)

Author information

Glenn Tipton
Author born: October 25, 1948
Nationality: English
Author Profession: Musician