Ai Weiwei Quotes (46 quotes)

Looking for more quote authors similar to Ai Weiwei?

Famous artists:

Yoko Ono, Albrecht Durer, Trey Parker, Dustin Yellin, Gustave Moreau, Aaron Koblin, Maurice Sendak, Nick Bantock, Brian Selznick, David Hockney

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Deng Xiaoping, Zhou Xun, Lao Tzu, Gao Xingjian, Jackie Chan, Zhang Xin, Liu Xiang, Jet Li, Confucius

Popular Chinese artists:

Liu Bolin, Cai Guo-Qiang

Author information

Ai Weiwei
Author born: May 18, 1957
Nationality: Chinese
Author Profession: Artist