Ai Weiwei Quotes (46 quotes)

Looking for more quote authors similar to Ai Weiwei?

Famous artists:

Yoko Ono, Trey Parker, Maurice Sendak, Albrecht Durer, Dustin Yellin, David Hockney, Aaron Koblin, Gustave Moreau, Marjane Satrapi, Nick Bantock

Famous Chinese quote authors:

Ang Lee, Lao Tzu, Deng Xiaoping, Zhou Xun, Jackie Chan, Gao Xingjian, Confucius, Zhang Xin, Liu Xiang, Jet Li

Popular Chinese artists:

Liu Bolin, Cai Guo-Qiang

Author information

Ai Weiwei
Author born: May 18, 1957
Nationality: Chinese
Author Profession: Artist